Anrheoli - Albym

£10.00 - On sale

Image of Anrheoli - Albym

Cyfle i archebu ail albwm Yws Gwynedd, Anrheoli.

Allan 07.04.17.

A chance to order Yws Gwynedd's second album, Anrheoli.

(Fydd yr albwm yn cael ei ddosbarthu cyn gynted a bydd yn bosib // The album will be posted as soon as possible)

Sgrîn
Disgyn am yn Ôl
Dal i Wenu
Effro Fyddi Di
Dy Anadl Dau
Geni yn y Nos
Hyd Yn Oed Un
Drwy Dy Lygid Di
Anrheoli
Un Man